Forum Announcement: Problem with login or password
AdminLXMN Offline
Administrator
*******

Posts: 65
Joined: Aug 2010
Problem with login or password
Temporary password của bạn gồm những con số randomly created by the system - Xin copy & paste vào chỗ password để login

Nếu các bạn có trở ngại trong việc login , Xin bấm Lost password? điền vào email bạn đã dùng khi register - System sẽ gửi đến email & Password - Xin nhớ check email trong 'spam' folder

Hoăc login vào forum cũ http://www.loixuamayngan.net ; PM cho admin
Hoặc bấm vào 'Contact Us' ở cuối trang để email cho admin at LXMN@loixuamayngan.net xin nhớ kèm vào user ID và email của bạn
08-09-2011 12:19 AM
Visit this user's website Find all posts by this user