Post Reply 
Móc nón mùa đông
Author Message
Kim Mai Offline
Moderator
*****

Posts: 150
Joined: Oct 2010
Post: #1
Móc nón mùa đông
Kim Mai mang vào đây lưu để khi rảnh rổi sẻ học và các bạn nào thích thì mời xem nhé

[video=<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/video] Login / Register[video=<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/video] Login / Register[video=<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/video] Login / Register
11-17-2020 11:44 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Kim Mai Offline
Moderator
*****

Posts: 150
Joined: Oct 2010
Post: #2
RE: Móc nón mùa đông
Mình chưa làm được kiểu móc nón trên . Chỉ tập móc được kiểu simple này .

[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
01-10-2024 10:26 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)